štvrtok 8. marca 2012

Literacy is luggage for life - the kind you want to carry around.

In the Slovak calendar, we mark March 2012 as the Book Month. How beautiful! We celebrate and value the books during the whole month. How lucky our children are to be taught to read and write in Slovak as well as in English or other languages. However, the English literacy and writing still needs to be improved in the School system (from my research), Slovak pupils have the opportunity to learn.

Today, I would like to share with you a story retold by Queen Rania of Jordan at the International Reading Association 55th Annual Convention two years ago. I hope that you find it as inspiring as me, whether you are a parent or a teacher who is able to teach children to read and write whatever language.

"I was in South Africa with the Global Campaign for Education, to promote literacy week. It was there I met another remarkable woman, a storyteller called Gcina Mphole.

She told me a story her father had told her. It was the story of her aunt, an illiterate woman who, despite not understanding what words meant, knew that they were somehow important. So she collected anything with words on it - hymn books, bibles, labels, pages torn from newspapers, anything - and she put them in a suitcase.

Gcina's aunt believed there was wisdom in those words, and that, one day, the voices of those people would speak to her.

Sadly, she never heard those voices. She died without ever learning to read and write.

But, on hearing that story, Gcina had what Oprah might call, an "Aha" moment. She wanted to find that suitcase and "wake it up".


She wanted to rekindle the excitement in others of finding a suitcase of books and unlocking the wonder of words. She wanted to take books to schools in rural villages all over South Africa so that even the most impoverished children could learn to read and write.

And, so, today, in memory of her aunt, Gcina travels around her country telling stories to villagers, raising money to buy books for schools, and encouraging children to read.

Everywhere she goes, she leaves behind a suitcase of books because she believes literacy is luggage for life - the kind you want to carry around."
Queen Rania of Jordan, April 2010

I wish that you would retell this story to your children when taking your child on your lap with a book in your hand and let the voices from the book to speak to you.

I wish that you would teach your child/children that "literacy empowers us, makes us more confident, and helps us appreciate other people and other cultures" as Queen Rania said in her speech you can watch here.Source: Queen Rania of Jordan, April 6, 2010. Queen Rania speaks at the International Reading Association 55th Annual Convention "As literacy empowers us, cross-cultural literacy enriches us". Retrieved from Queen Rania's Website: http://www.queenrania.jo/media/speeches/queen-rania-speaks-international-reading-association-55th-annual-convention-literacy-

streda 29. februára 2012

Vie Vaše dieťa čítať v angličtine?

Dokázalo by Vaše 6. ročné dieťa prečítať nasledujúcu vetu v angličtine „správne“?
„I wish I had a rocket to zoom up to the clouds and jet around the stars a bit and land on planet Mars.“
Môžem Vám prezradiť, že deti vo veku 4 rokov, ktoré sa učia anglicky metódou Jolly Phonics (13. až 15. týždňov – 2 x týždenne), Vám to prečítajú hravo. Dokonca, ak sa ich spýtate na otázku „What did you do during the weekend?“, Vám dokážu napísať „I went hors riedin that wos fun“ (napísal 4. ročný chlapček).

Prekvapilo Vás to?
Úprimne Vám poviem, mňa to priam šokovalo. S Jolly Phonics som sa stretla na veľtrhu kníh London Book Fair v Londýne, kde som ako distribútor anglických kníh hľadala tie najkrajšie a najkvalitnejšie knihy pre deti na Slovensku. Lenže po vlastnej skúsenosti a skúsenostiach učiteľov, s ktorými spolupracujem som zistila, že väčšina kníh, ktoré by som rada predávala pre deti v 2. a 3. ročníku, ktoré sa učia anglicky už minimálne 2 roky je „nemožné“, lebo nevedia správne foneticky čítať. Väčšina učiteľov sa zhodla v tom, že žiaci (predovšetkým chlapci) strácajú záujem o učenie sa anglického jazyka.

Kde je problém?

Už mnohé roky školy, kurzy a učitelia využívajú metódu zvládnutia čítania u detí, metódu celých slov, kde sa dieťa učí rozpoznávať celé slová ako celky. Iba veľmi malý, alebo žiadny dôraz sa kladie na vzťah hláska – písmeno. Týmto spôsobom je na dieťa vyvíjaný tlak učiť sa jazyk naspamäť, ktorý vyhovuje len určitej skupine detí.

Učenie na celý život – raz a navždy
Cieľom Jolly Phonics je naučiť dieťa čítať a písať v angličtine pomocou systematického fonetického programu v rannom veku. To znamená, že deti sa učia 42 zvukov, ktoré angličtina má, nielen 26 znakov abecedy. Akonáhle deti poznajú zvuky, začínajú ich spájať do slov, a tak čítajú.
Zároveň sa učia písať, a to rozoznávaním znakov v slovách a spájaním týchto písmen k zvukom.

Jolly Phonics v skratke
Prostredníctvom 13.-18. týždňového programu (ak sa vyučuje angličtina 2 x týždenne) sa deti učia:
1. 42 zvukov – každý zvuk je priradený k symbolu posunkovej reči
2. Písať
3. Čítať – spájať zvuky do slov
4. Rozoznávať zvuky v slovách – dôležité pre čítanie, napr. v slove „pain“ sú 3 zvuky „p-ai-n“
5. Tricky Words – nepravidelné slová (jedina vec v Jolly Phonics, ktorú sa učia deti naspamäť!)
Napriek tomu, že učenie je rozdelené do 5 základných zručností, deti sa učia všetky na hodine „naraz“. To znamená, že už po 2 hodinách, kedy sa naučí prvé zvuky „s, a, t, i, p, n“ Vám prečíta a napíše slová „sit, pan, tap, nip, it“.

Úspech
Hlavnou výhodou tohto systému učenia angličtiny je, že deti sa naučia hlavné zvuky písmen hneď na začiatku, priradiť si ich k symbolom posunkovej reči a odhalia abecedný kód, ktorý sa používa pri čítaní a písaní.
Dôsledkom je, že deti dosahujú nielen oveľa väčšie skúsenosti pri čítaní v angličtine, ale i v písaní. Keďže deti vedia ako napísať konkrétne zvuky v slovách, sú schopné napísať čokoľvek chcú, spôsobom, ktorý je čitateľný.

Learning to read and write fluently are vital skills for children. All parents know this and want their children to master these skills.
Do you?


For more information about Jolly Phonics method, go to Jolly Phonics Slovakia